Panel administracyjny
PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

Bike Cross Maraton - GogolMTB2017

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Nieaktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
 
Adres:

W razie wypadku zawiadomić:
 
Wybierz klub/drużynę z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub drużyny:
Kategoria MINI PRO:
UWAGA! Startujący w kategorii MINI PRO nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych..
Licencja:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencję
MEGA
MINI
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
 
Oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Bike Cross Maraton - GogolMTB2017 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Posiadam dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach. W przypadku osób poniżej 18 lat zgodę na udział w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań potwierdzą czytelnym popisem przedstawiciele ustawowi tj. rodzice lub opiekunowie prawni.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, publikację mojego wizerunku w celach marketingowych związanych z przeprowadzaną imprezą Bike Cross Maraton Gogol MTB 2017, z prawem przekazania ich sponsorom imprezy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
   
©by Pilar 2010-2013