Zegary biegnącego czasu

OPIS PRODUKTU

Zegar biegnącego czasu jest nieodzownym elementem kazdego biegu. Może pokazywać godzinę rzeczywistą lub biegnący czas od staru biegu. Może też odliczać czas wstecz - przydatne przy biegach godzinnych lub interwałowych. Wszystko ustawiane na dołączonym czytelnym pulpicie.

Zegary dostępne są w trzech wysokościach wyświetlanych cyfr: 15cm, 20cm, 25cm

Mogą być jednostronne lub dwustronne.

 
 
Regulamin firmy