Internetowe zgłoszenia do imprezy: ............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100 100 metrów kobiet 100m K 26 K300 (8) K600m (4) Kkulam (1) Kwd (8)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 20 M1000mm (2) M300 (7) M400 (1) Mtrójs (1) Mwd (6)
K300 300 metrów kobiet 300m K 12 K100 (8)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 9 M100 (7) M400 (1) Mtrójs (1) Mwd (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 2 K800 (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 6 M100 (1) M300 (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 12 K100 (4) Kwd (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 2 K400 (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 7 Mwd (1)
M1000mm 1000 metrów M U16 memoriałowy 1000m M U16 mem 9 M100 (2)
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 Kw (1)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 Ko (1) Kwd (1)
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 Mdyskj (1) Mwd (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 Mwd (1)
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 2
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 Kkulam (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 4 K100płjm (1) Ktrójs (1) Kwd (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 3 Mkulajm (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 14 K100 (8) K100pł (1) K600m (1) Ko (1) Kw (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 13 M100 (6) M110j (1) M110jm (1) M300 (1) M800 (1) Mdyskj (1) Mom (1) Mtrójs (1)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 Kw (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 2 M100 (1) M300 (1) Mwd (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 3 K100 (1) Kdyskm (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 3 Kdysk (2)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 3 Mw (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 3 Mdyskm (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 2
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 3
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 Mo (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 3 Kkula (2) Kmłot (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 Mkulam (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 Mmłotjm (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 4 Mdyskjm (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 Kdysk (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 2 K100pł (1) Kwd (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 Mwd (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 2 Mkulaj (1)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 M110j (1) Mwd (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 2 Kom (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 4 Kojm (1)