PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2018
Propozycje do ZKN na II półrocze 2018 - chód sportowy
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
M5ch 5000 m chód mężczyzn 5000m ch M 1 2 2 0 0
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 1 1 1 0 0
3 3 0 0