PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Szkolenie centralne ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 1 9 9 0 0
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 1 11 11 0 0
M20ch 20 km chód mężczyzn 20 km ch M 1 4 4 0 0
K10ch 10000 m chód kobiet 10 km ch K 1 9 9 0 0
K20ch 20 km chód kobiet 20 km ch K 1 2 2 0 0
35 35 0 0