Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolski mityng otwarcia sezonu
SŁUBICE, 03.05.2017
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 8 K300jm (2) Kwdjm (2)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 26 K300m (13) K80pł (2) Kkulam (1) Kwdm (7) Kwm (2)
K100 100 metrów kobiet 100m K 4 K100pł (1) K300 (2) Kwd (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 16 M110jm (1) M300jm (5) Mwdjm (4) Mwjm (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 12 M110m (1) M300m (7) Mwdm (2)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 10 M300 (4) Mo (2)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 19 K100m (13) K80pł (3) Kwdm (1)
K300jm 300 metrów K U18 300m K U18 5 K100jm (2) K100płjm (1) Kwjm (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 2 K100 (2)
M300jm 300 metrów M U18 300m M U18 5 M100jm (5)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 5 M100 (4)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 12 M100m (7)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 18 K1000 (1)
K600jm 600 metrów K U18 600m K U18 3
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 8
M600jm 600 metrów M U18 600m M U18 2
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 2 K600m (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 3
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 6 K100m (2) K300m (3) Kkulam (1) Kwm (2)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 2 K300jm (1) Kwjm (1)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 K100 (1)
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 Mw (1)
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 2 M100m (1) Mkulam (1) Mwm (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 2 M100jm (1) Mwjm (1)
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 2 Mw (2)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 4 Kkulam (4) Kmłotm (2) Kojm (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 2 Kkula (1) Kwd (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 K100płjm (1) K300jm (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 5 K100m (2) K80pł (2) Kkulam (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 2 M110m (1) Mkulam (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 4 M110 (2) M110j (1) Mdyskj (1) Mkulaj (1)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 4 M100jm (1) M110jm (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 2 K100jm (2)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 10 K100m (7) K300m (1) Kkulam (2)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 3 K100 (1) Kw (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 5 M100jm (4)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 2 M100m (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 4 Kdyskjm (4) Kmłotjm (3)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 8 K100m (1) K80pł (1) Kdyskm (4) Kmłotm (3) Kojm (1) Kom (1) Kwdm (2) Kwm (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 2 Kdysk (1) Kw (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 3 M110m (1) Mdyskm (2) Mmłotm (1) Mwm (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 3 Kdyskm (2) Kkulam (3) Kom (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 5 Kdyskjm (4) Kkulajm (3) Kojm (2)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 4 Mdyskj (3) Mw (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 Kkula (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 5 Kkulajm (4) Kmłotjm (4) Kojm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 2 Mkulam (2) Mmłotm (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 2 Mmłot (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 Mdyskm (1) Mkulam (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 Mdyskj (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 Mdysk (1)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 2
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 2 M100 (2)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 2
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 4 Mkulaj (3) Mmłotj (1) Mw (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 2 Kkulam (1) Kmłotm (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 3 Kdyskjm (1) Kdyskm (1) Kkulam (1) Kmłotjm (2)