Internetowe zgłoszenia do imprezy: 42. Memoriał dr Aleksandra Moroza
KRAKÓW, 1.10.2017
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100dw 2-bój (100m + 200m) kobiet 2-bój 100+200m K 19
M100dw 2-bój (100m + 200m) mężczyzn 2-bój 100+200m M 21 WM2sk (1)
WK2pł Dwubój płotkarski K (100pł,400pł) 2-bój pł K (100p,400p) 2
WK2sk Dwubój skokowy K (w dal,wzwyż) 2-bój sk K (w dal,wzwyż) 3
WK2rz Dwubój rzutowy K (kula,dysk) 2-bój rz K (kula,dysk) 7
WK2wy Dwubój wytrzymałościowy K (400,800) 2-bój wy K (400,800) 6
WM2pł Dwubój płotkarski M (110pł,400pł) 2-bój pł M (110p,400p) 2
WM2sk Dwubój skokowy M (w dal,wzwyż) 2-bój sk M (w dal,wzwyż) 3 M100dw (1)
WM2rz Dwubój rzutowy M (kula,dysk) 2-bój rz M (kula,dysk) 4
WM2wy Dwubój wytrzymałościowy M (400,800) 2-bój wy M (400,800) 5