Internetowe zgłoszenia do imprezy: 39. Memoriał im.Grzegorza Duneckiego
TORUŃ, 26.08.2017
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100tr_w 3-bój (60m + 100m + 200m) weteranów 3-bój 60+100+200m K wet 6 K400 (1)
M100tr 3-bój (60m + 100m + 200m) mężczyzn 3-bój 60+100+200m M 77 M400 (1) Mdysk (1) Mo (2) Mwd (4)
K100 100 metrów kobiet 100m K 35 K100pł (1) K200 (28) Kwd (2)
K200 200 metrów kobiet 200m K 40 K100 (28) K100pł (1) K200pł (1) K600 (1) Kwd (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 7 K100tr_w (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 16 M100tr (1) M1500 (1) Mwd (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 22 K200 (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 24
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 13 M1500 (2) Mkula (1)
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 3
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 10 M3000 (1) M400 (1) M800 (2)
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 4 M1500 (1)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 3 K100 (1) K200 (1)
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 7 K200 (1) Kw (1)
M200pł 200 m ppł mężczyzn 200m pł M 5
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 Kkulajm (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 3 K200pł (1) Kwd (2)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 4
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 12 K100 (2) K200 (1) Kw (2)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 6 M100tr (4) M400 (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 4 Kdyskm (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 Kdysk (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 3 Mdyskm (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 4 M800 (1) Mdysk (2) Mmłot (2)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 3 Kkula (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 2 Mkulajm (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 6 M100tr (1) Mkula (2) Mmłot (3)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 6 Mdysk (3) Mkula (2)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 2 M100tr (2)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1