Internetowe zgłoszenia do imprezy: Mistrzostwa woj. kujawsko-pomorskiego U18 i U20 w LA - GP Brdy
BYDGOSZCZ, 28.05.2017
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100 100 metrów kobiet 100m K 14 K200j (1) K200jm (1) K80pł (1) Kkulajm (1) Kwdjm (1)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 4 Kwdj (1)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 6 K200jm (1)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 5 M200j (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 4
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 20 M200j (1) M200jm (5) Mwdjm (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 9 K100 (1) K100jm (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 6 K100 (1) K100pł (1) K100płj (1) Kkulaj (1) Kwj (1)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 5 M100 (1) M100j (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 11 M100 (5) M110jm (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 5
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 2
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 7
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 7 M400płjm (1)
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 5
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 8
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 2 M1500j (1)
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 1
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 5
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 3 M800j (1)
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1
K5000j 5000 metrów K U20 5000m K U20 1
M5000j 5000 metrów M U20 5000m M U20 3
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 3 K100 (1)
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 3 K200j (1)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 K200j (1) Kkulaj (1) Kwj (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 3 M200jm (1)
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 4
M200pł 200 m ppł mężczyzn 200m pł M 4
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 3 M400jm (1)
K2000pjm 2000 m przeszkody K U18 2000m prz.K U18 4
K2000pj 2000 m przeszkody K U20 2000m prz.K U20 1
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 1
M2000pj 2000 m przeszkody M U20 2000m prz.M U20 1
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 7 K4x400 (5) M4x100 (11) M4x400 (8)
M4x100 4x100 metrów mężczyzn 4x100m M 7 K4x100 (11) K4x400 (5) M4x400 (8)
K4x400 4x400 metrów kobiet 4x400m K 6 K4x100 (5) M4x100 (5) M4x400 (7)
M4x400 4x400 metrów mężczyzn 4x400m M 7 K4x100 (8) K4x400 (7) M4x100 (8)
K5chj 5000 m chód K U20 5000 m ch K U20 2
K5chjm 5 km chód K U18 5 km ch K U18 3
M10chj 10000 m chód M U20 10000 m ch M U20 1
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 4
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 3 K100pł (1) K200j (1) Kkulaj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 2
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 1
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 9 Mtm (1)
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 1
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 2
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 1
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 Mwjm (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 8 K100 (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 5 K100j (1) Ktrójsj (2)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 6 M100 (1) Mtrójsjm (1)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 3
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 5
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 5 Kwdj (2)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 3
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 5 Mwdjm (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 8 K100 (1) Kdyskjm (3) Kmłotjm (1) Kojm (2)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 K100pł (1) K200j (1) Kwj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 3 Mdyskjm (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 12 Kkulajm (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 2 Mdyskj (1)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 1
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 5 Kkulajm (3)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 Mkulajm (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 4
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 4
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 2
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 2
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 3
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 4 Mkulaj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 5 Kkulajm (2)