PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2018
Uzupełnienie ZKN 2018
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 2 2 0 0
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 3 3 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 1 1 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 2 2 0 0
K5000 5000 metrów kobiet 5000m K 1 1 1 0 0
M5000 5000 metrów mężczyzn 5000m M 1 1 1 0 0
M5ch 5000 m chód mężczyzn 5000m ch M 1 1 1 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 1 1 0 0
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 3 3 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 1 1 0 0
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 1 1 0 0
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 1 1 0 0
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 3 3 0 0
29 29 0 0