Internetowe zgłoszenia do imprezy: Mityng ogólnopolski
LESZNO, 26.08.2017
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 44 K200pł (3) K300m (11) Kwdm (14) Kwm (3)
K100 100 metrów kobiet 100m K 7 K300 (2) Kwd (4)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 18 M300m (6) Mom (1) Mwdm (8) Mwm (2)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 16 M300 (6) M600 (2) Mw (1) Mwd (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 6 K100 (2)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 28 K100m (11) K200pł (1) Kwdm (3) Kwm (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 14 M100 (6) M600 (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 13 M100m (6) M110m (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 12 Kwdm (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 6
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 8 M200pł (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 13 M100 (2) M300 (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 6
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 16
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 10
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 4 M300m (1) Mwdm (1) Mwm (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 8 K100m (3) K300m (1) Kwdm (1)
M200pł 200 m ppł mężczyzn 200m pł M 6 M600m (1) Mwdm (1) Mwm (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 3 Kkulajm (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 7 K100m (3) K300m (1) Kkulam (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 M100 (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 6 M100m (2) M110m (1) M200pł (1) Mwdm (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 4 K100 (4)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 23 K100m (14) K200pł (1) K300m (3) K600m (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 13 M100m (8) M110m (1) M200pł (1) Mwm (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 3 M100 (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 9 Kom (2) Kwm (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 3 Kw (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 6
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 Mojm (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 2
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 5 M100m (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 2
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 3 Mkulajm (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 3
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 3 Kkulam (2)