Internetowe zgłoszenia do imprezy: Otwarcie sezonu w LA, Dzień Miotacza
KIELCE, 29.04.2017
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100 100 metrów kobiet 100m K 38 K1000 (1) K300 (15) K600 (2) Kkulam (1) Kom (1) Kt (1) Kw (3) Kwd (18)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 32 M1000 (2) M300 (16) Mom (1) Mt (1) Mw (1) Mwd (8)
K300 300 metrów kobiet 300m K 28 K100 (15) K600 (2) Kkulam (1) Kom (1) Kw (1) Kwd (6)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 19 M100 (16) M600 (1) Mw (1) Mwd (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 32 K100 (2) K300 (2) Kt (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 9 M300 (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 9 K100 (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 16 M100 (2)
M2000 2000 metrów mężczyzn 2000m M 1
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 3 Kkulam (3) Kmłotm (2) Kom (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 4 K100 (3) K300 (1) Kkulajm (1) Kojm (1) Kwd (2)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 2 M100 (1) M300 (1) Mkulajm (1)
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 2 K100 (1) K600 (1) Kwd (1)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 M100 (1) Mwd (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 23 K100 (18) K300 (6) Kt (1) Kw (2)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 10 M100 (8) M300 (1) Mom (1) Mt (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 6 K100 (1) K300 (1) Kdyskm (3) Kmłotm (2) Kom (3)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 3 Kdysk (1) Kmłotjm (1) Kojm (1) Kw (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 3
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 6 Mdyskjm (1) Mmłotjm (1) Mw (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 2 Mmłotjm (2)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 4 Kkulajm (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 8 Kdyskm (2) Kkulam (2)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 3 Kkulajm (1) Kmłot (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 Mkulajm (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 10 Mkulajm (1) Mkulam (2)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 3 Kdysk (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 6 Mdyskj (1) Mo (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 2
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 2 M100 (1) Mwd (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 Mmłotj (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 Mmłotj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 2 Kkulajm (1) Kw (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 4 K100 (1) K300 (1) Kdyskm (1) Kkulam (3)