Internetowe zg³oszenia do imprezy: XV Ogólnopolskie Zawody w Chodzie Sportowym
ZANIEMY¦L, 21-22.04.2017
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeñ Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K3ch_1_m 3 km chód K U16 3 km ch K U16 21
K5chjm 5 km chód K U18 5 km ch K U18 20
M5ch_1_m 5 km chód M U16 5 km ch M U16 13
K10chj 10000 m chód K U20 10000 m ch K U20 9
M10chj 10000 m chód M U20 10000 m ch M U20 12
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 12
K20ch 20 km chód kobiet 20 km ch K 10
M20ch 20 km chód mê¿czyzn 20 km ch M 12
K2chdz 2 km chód K dzieci 2 km ch K dz 6
M2chdz 2 km chód M dzieci 2 km ch M dz 3