PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LESZNO, 25.08.2018
Mityng okręgowy UKS Achilles Leszno
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 2 2 0 0 K300 (1) Kwd (1)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 5 5 0 0 M300 (5)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 15 15 0 0 K200pł (3) K300m (5) Kwdm (3) Kwm (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 4 4 0 0 M300m (2) Mwdm (2)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 1 1 0 0 K100 (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 5 5 0 0 M100 (5)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 15 15 0 0 K100m (5)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 3 3 0 0 M100m (2)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 2 2 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 3 3 0 0
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 1 3 3 0 0 K100m (3)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0 K100 (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 2 2 0 0 M100m (2)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 4 4 0 0 K100m (3)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 4 4 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 4 4 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 3 3 0 0 Mom (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 2 2 0 0 Kw (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 4 4 0 0 Mkulam (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0 Kojm (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 1 1 0 0 K100m (1)
87 87 0 0