PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LESZNO, 25.08.2018
Mityng okręgowy UKS Achilles Leszno
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 10 10 0 0 K300 (3) K600 (2) Kkulajm (1) Kwd (4)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 11 11 0 0 M300 (6) Mwd (3)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 36 36 0 0 K200pł (3) K300m (13) K600m (1) Kom (1) Kwdm (9) Kwm (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 15 15 0 0 M200pł (1) M300m (5) Mwdm (6) Mwm (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 3 3 0 0 K100 (3)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 13 13 0 0 M100 (6) M200pł (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 38 38 0 0 K100m (13) Kwdm (5) Kwm (2)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 16 16 0 0 M100m (5) Mwdm (5) Mwm (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 4 4 0 0 K100 (2)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 3 3 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 14 14 0 0 K100m (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 6 6 0 0
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 11 11 0 0
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 2 2 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 9 9 0 0 Mwdm (1)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 6 6 0 0
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 1 14 14 0 0 K100m (3) Kkulam (1) Kojm (1)
M200pł 200 m ppł mężczyzn 200m pł M 1 9 9 0 0 M100m (1) M300 (1) Mom (1) Mwdm (2) Mwm (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 9 9 0 0 K100 (4) Kw (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 6 6 0 0 M100 (3) Mw (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 18 18 0 0 M1000m (1) M100m (6) M200pł (2) M300m (5) Mwm (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 18 18 0 0 K100m (9) K300m (5) Kwm (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 4 4 0 0 K100 (1) Kojm (1) Kw (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 4 4 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 9 9 0 0 K200pł (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 6 6 0 0 Mom (2)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 3 3 0 0 K200pł (1) Kkulajm (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 4 4 0 0 K100m (1) Kwm (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 7 7 0 0 M200pł (1) Mkulam (2)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 3 3 0 0 Kkulajm (1) Kwd (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0 Mwd (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 10 10 0 0 K100m (1) K300m (2) Kom (1) Kwdm (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 5 5 0 0 M100m (1) M200pł (1) M300m (1) Mwdm (1)
330 330 0 0