PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
HRUBIESZÓW, 26.08.2018
VII Mityng LOZLA i III rzut Ligi Młodzików
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 6 6 0 0 K200 (5)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 2 2 0 0 M200 (2)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 15 15 0 0 K200pł (1) K300m (10) K80pł (1) Kwdm (2)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 11 11 0 0 M300m (5) Mwdm (1) Mwm (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 5 5 0 0 K100 (5)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 3 3 0 0 M100 (2) Mtrójs (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 10 10 0 0 K100m (10)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 7 7 0 0 M100m (5) Mom (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 6 6 0 0 K1000m (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 4 4 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 1 1 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 6 6 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 2 2 0 0 K600m (1)
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 1 1 0 0
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 1 4 4 0 0 K100m (1) K200pł (3) Kwdm (1)
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 1 1 0 0 M200pł (1)
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 1 5 5 0 0 K100m (1) K80pł (3)
M200pł 200 m ppł mężczyzn 200m pł M 1 1 1 0 0 M110m (1)
K4x100m 4x100 metrów K U16 4x100m K U16 1 2 2 0 0 M4x100m (2)
M4x100m 4x100 metrów M U16 4x100m M U16 1 3 3 0 0 K4x100m (2)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 3 3 0 0 M100m (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 2 2 0 0 K100m (2) K80pł (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 1 1 0 0 M200 (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0 Mdysk (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0 Mdyskj (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 1 1 0 0 Mmłotjm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskm (2) Kmłotm (3) Kom (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 3 3 0 0 Mdyskm (1) Mmłotm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 2 2 0 0 Kkulam (2) Kmłotm (2)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 1 1 0 0 Mkula (1)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0 Mkulaj (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 2 2 0 0 Mkulam (1) Mmłotm (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskm (2) Kkulam (3) Kom (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 Mkulajm (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskm (1) Mkulam (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 2 2 0 0 Kkulam (1) Kmłotm (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0 M300m (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 2 2 0 0
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 1 1 0 0 M100m (1)
133 133 0 0