PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
TORUŃ, 25.08.2018
40. Memoriał Grzegorza Duneckiego
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 1 1 0 0 K200 (1)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 2 2 0 0 K200j (1) Kwdj (1)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 4 4 0 0 K200jm (3) Kwdjm (1)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 6 6 0 0 K200m (2) K400m (1) Kwdm (1)
M100tr 3-bój (60m + 100m + 200m) mężczyzn 3-bój 60+100+200m M 1 13 13 0 0
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 1 1 0 0 K100 (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 1 1 1 0 0 K100j (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 4 4 0 0 K100jm (3)
K200m 200 metrów K U16 200m K U16 1 4 4 0 0 K100m (2)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 3 3 0 0
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 3 3 0 0
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 2 2 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 3 3 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 2 2 0 0
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 5 5 0 0
K400m 400 metrów K U16 400m K U16 1 6 6 0 0 K100m (1) K600m (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 6 6 0 0
M400m 400 metrów M U16 400m M U16 1 3 3 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 7 7 0 0 K400m (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 4 4 0 0
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1 1 1 0 0
K800m 800 metrów K U16 800m K U16 1 6 6 0 0
Mmilaj 1 mila M U20 1 mila M U20 1 4 4 0 0 M5000j (1)
M5000j 5000 metrów M U20 5000m M U20 1 2 2 0 0 Mmilaj (1)
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 1 3 3 0 0 K200pł (2) Kwdm (1)
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 1 3 3 0 0 K80pł (2)
M200pł 200 m ppł mężczyzn 200m pł M 1 3 3 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 2 2 0 0
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 1 1 0 0
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 4 4 0 0 K100j (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 2 2 0 0 K100jm (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 5 5 0 0 K100m (1) K80pł (1) Kwm (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 1 1 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 3 3 0 0 Kmłotm (2)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 1 1 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 4 4 0 0 Mmłotm (3)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 2 2 0 0
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskm (2)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 5 5 0 0 Mdyskm (3)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 1 1 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 1 1 0 0 Kwdm (1)
137 137 0 0