PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Szkolenie makroregionalne ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 7 7 0 0
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 6 6 0 0
13 13 0 0