Internetowe zgłoszenia do imprezy: Mityng inauguracji sezonu
OPOLE, 28.04.2018
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100 100 metrów kobiet 100m K 27 K300 (11) K600 (2) K80pł (3) Kkula (2) Koj (2) Kom (2) Kw (1) Kwd (4)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 27 M110m (1) M300 (17) Mdyskj (1) Mkulaj (1) Mwd (3)
K300 300 metrów kobiet 300m K 18 K100 (11) K100pł (1) K600 (2) K80pł (1) Kom (1) Kwd (2)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 23 M100 (17) M110m (1) Mwd (2)
K600 600 metrów kobiet 600m K 20 K100 (2) K300 (2) Kwd (1)
M600jm 600 metrów M U18 600m M U18 9 M1000 (2) Mwd (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 11
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 16 M600jm (2)
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 11 K100 (3) K300 (1) Kw (6) Kwd (2)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 2 Kkulajm (1) Kw (1)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 K300 (1)
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 4 M100 (1) M300 (1) Mw (2) Mwd (3)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 3 Mw (3) Mwd (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 7 Kkulajm (3) Kmłotjm (1) Kom (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 16 K100 (1) K100płjm (1) K80pł (6) Kkulajm (1) Koj (1) Kwd (2)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 11 M110jm (3) M110m (2) Mdyskj (1) Mwd (4)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 12 K100 (4) K300 (2) K600 (1) K80pł (2) Kkula (2) Koj (1) Kw (2)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 11 M100 (3) M110jm (1) M110m (3) M300 (2) M600jm (1) Mdyskj (1) Mkula (1) Mw (4)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 6 K100płjm (1) Kdyskm (3) Kw (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 8 K100 (2) Kdysk (2) Kmłot (1) Koj (2) Kwd (2)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 13 Mdyskjm (3) Mdyskm (5) Mmłotjm (1) Mmłotm (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 5 Kdyskm (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 2 M100 (1) Mdyskj (2)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 3 Mdysk (1) Mo (1) Mwd (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 3 Kkula (2)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 7 Mkulajm (5) Mmłotm (2)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 3 Mkulajm (3)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 Mkula (1) Mo (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 4 Mdyskm (2) Mkulajm (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 Mkulajm (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 Kkula (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 5 K100 (2) Kkula (2) Kw (1) Kwd (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 2 Mdysk (1) Mkula (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 2
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 3 M100 (1) Mkulaj (2) Mw (1) Mwd (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 4 K100 (2) K300 (1) Kdyskm (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1