PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 02.09.2018
10. Otwarte Mistrzostwa Aleksandrowa
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 1 1 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 1 1 0 0
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 3 3 0 0 Kdysk (2) Ko (1) Kw (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0 Mdysk (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 2 2 0 0 Kkula (2)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 1 1 0 0 Mkula (1)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 1 1 0 0 Kkula (1) Kw (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 2 2 0 0 Kkula (1) Ko (1)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 2 2 0 0
14 14 0 0