PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA (AWF), 23 - 24.06.2018
Wieloboje - kwalifikacje do OOM
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 19 19 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 10 10 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 21 21 0 0
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 4 4 0 0
54 54 0 0