Internetowe zgłoszenia do imprezy: Mistrzostwa Okręgu U18 i U20. Regionalna Runda Eliminacyjna DMP U20
SOPOT, 26.05.2018
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100 100 metrów kobiet 100m K 5 K100płj (1) K200 (4)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 22 K100płjm (1) K200jm (12) Kwdjm (1) Kwjm (1)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 6 K200j (3) Kwdj (1)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 7 M200j (4) M400j (1)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 6 M200 (5)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 24 M110jm (4) M200jm (11) Mtrójsjm (2) Mwjm (2)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 18 K100jm (12) K100płjm (3) Kwjm (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 5 K100 (4) K400j (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 3 K100j (3)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 5 M100 (5)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 7 M100j (4) M400płj (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 19 M100jm (11) M110jm (1)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 5 K200 (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 12 K400płjm (1)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 5 M100j (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 8 M800jm (1)
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 7
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 3
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 12 M1500jm (1) M400jm (1)
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 9
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 3 K2000p (1)
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 7 K3000jm (2)
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 16 M800jm (1)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 11
K3000j 3000 metrów K U20 3000m K U20 1
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 4 K1500jm (2)
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 3
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 2
M5000 5000 metrów mężczyzn 5000m M 6
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 8 K100jm (1) K200jm (3) Kwdjm (1) Kwjm (1)
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 3 K100 (1) Koj (1) Kwdj (1) Kwj (1)
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 M400płj (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 12 M100jm (4) M200jm (1) M400płjm (1) Mojm (2) Mtjm (2) Mtrójsjm (1)
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 1
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 8 K1500pjm (1) K400jm (1) Kwdjm (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 2 M110jm (1)
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 2 M110j (1) M200j (1)
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 5 K400płjm (1) Kwdjm (1)
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 2 K1500j (1)
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 2
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 7 K4x400 (6) M4x100 (4) M4x400 (3)
M4x100 4x100 metrów mężczyzn 4x100m M 7 K4x100 (4) K4x400 (4) M4x400 (7)
K4x400 4x400 metrów kobiet 4x400m K 8 K4x100 (6) M4x100 (4) M4x400 (6)
M4x400 4x400 metrów mężczyzn 4x400m M 9 K4x100 (3) K4x400 (6) M4x100 (7)
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 4
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10 km ch M 5
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 K100płj (1) Koj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 6 K100jm (1) K100płjm (1) K200jm (1) Kwdjm (1)
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 4 Mdyskj (1) Mtj (1)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 6 M100jm (2)
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 4
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 4
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 7
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 6 Mdyskj (1) Mwj (1)
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 6
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 4 M110jm (2) Mojm (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 4 K100j (1) K100płj (1) Ktrójsj (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 5 K100jm (1) K100płjm (1) K1500pjm (1) K400płjm (1) Kwjm (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 3 Mtrójsjm (1)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 4 Mtrójsj (1)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 5 Kwdj (1)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 3 Mwdj (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 5 M100jm (2) M110jm (1) Mwdjm (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 3 Kdyskjm (1) Kojm (2)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 3 Kdyskj (1) Koj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 6 Mdyskjm (5) Mmłotjm (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 2
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 4
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 5 Mdyskj (3)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 Kkulajm (1)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 3 Kkulaj (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 7 Mkulajm (5) Mojm (2)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 Moj (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 2
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 3 Mkulajm (1)
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 2
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 5 K100płj (1) Kkulaj (1) Kwj (1)
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 14 Mdysk (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 6 M110jm (2) Mdyskjm (2) Mtjm (1)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 4 Mkulaj (3) Mtj (1) Mwj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 6 Kkulajm (2)