PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁOGARD, 02.09.2018
Mityng KL Iskra III
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 1 1 0 0 K1500p (1)
K1500p 1500 m przeszkody kobiet 1500m prz.K 1 4 4 0 0 K400 (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0
6 6 0 0