Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Warszawa, 14-15.01.2017
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100_E2 18 K300_E2 (18) K500_E2 (18) Ksztaf_1 (15)
K100_E1 55 K300_E1 (59) Ksztaf_1 (50)
M100_E2 12 M300_E2 (12) M500_E2 (12) Msztaf_1 (11)
M100_E1 12 M300_E1 (14) Msztaf_1 (11)
K300_E1 55 K100_E1 (59) Ksztaf_1 (51)
K300_E2 18 K100_E2 (18) K500_E2 (18) Ksztaf_1 (15)
M300_E1 12 M100_E1 (14) Msztaf_1 (11)
M300_E2 12 M100_E2 (12) M500_E2 (12) Msztaf_1 (11)
K500_3_D2 23 K1000_D2 (23) K500_1_D2 (23) K500_2_D2 (23) Ksztaf_2 (19)
K500_2_C1 9 K1000_1_C1 (9) K1000_2_C1 (9) K500_1_C1 (9) Ksztaf_2 (7)
K500_4_D1 22 K500_1_D1 (24) K500_2_D1 (24) K500_3_D1 (24) Ksztaf_1 (21)
K500_1_C2 12 K1000_1_C2 (11) K1000_2_C2 (11) K500_2_C2 (12) Kdruz (7)
K500_1_D1 22 K500_2_D1 (24) K500_3_D1 (24) K500_4_D1 (24) Ksztaf_1 (21)
K500_3_D1 22 K500_1_D1 (24) K500_2_D1 (24) K500_4_D1 (24) Ksztaf_1 (21)
K500_2_D2 23 K1000_D2 (23) K500_1_D2 (23) K500_3_D2 (23) Ksztaf_2 (19)
K500_1_C1 9 K1000_1_C1 (9) K1000_2_C1 (9) K500_2_C1 (9) Ksztaf_2 (7)
K500_1_D2 23 K1000_D2 (23) K500_2_D2 (23) K500_3_D2 (23) Ksztaf_2 (19)
K500_2_C2 12 K1000_1_C2 (11) K1000_2_C2 (11) K500_1_C2 (12) Kdruz (7)
K500_E2 18 K100_E2 (18) K300_E2 (18) Ksztaf_1 (15)
K500_2_D1 22 K500_1_D1 (24) K500_3_D1 (24) K500_4_D1 (24) Ksztaf_1 (21)
M500_E2 12 M100_E2 (12) M300_E2 (12) Msztaf_1 (11)
M500_2_C1 11 M1000_1_C1 (11) M1000_2_C1 (11) M500_1_C1 (11) Msztaf_2 (5)
M500_2_D1 10 M500_1_D1 (10) M500_3_D1 (10) M500_4_D1 (10) Msztaf_1 (8)
M500_2_D2 18 M1000_D2 (18) M500_1_D2 (18) M500_3_D2 (18) Msztaf_2 (13)
M500_1_D1 10 M500_2_D1 (10) M500_3_D1 (10) M500_4_D1 (10) Msztaf_1 (8)
M500_1_C2 7 M1000_C2 (7) M1500_C2 (7) M500_2_C2 (7) Mdruz (5)
M500_1_D2 18 M1000_D2 (18) M500_2_D2 (18) M500_3_D2 (18) Msztaf_2 (13)
M500_4_D1 10 M500_1_D1 (10) M500_2_D1 (10) M500_3_D1 (10) Msztaf_1 (8)
M500_1_C1 11 M1000_1_C1 (11) M1000_2_C1 (11) M500_2_C1 (11) Msztaf_2 (5)
M500_2_C2 7 M1000_C2 (7) M1500_C2 (7) M500_1_C2 (7) Mdruz (5)
M500_3_D1 10 M500_1_D1 (10) M500_2_D1 (10) M500_4_D1 (10) Msztaf_1 (8)
M500_3_D2 18 M1000_D2 (18) M500_1_D2 (18) M500_2_D2 (18) Msztaf_2 (13)
K1000_1_C2 11 K1000_2_C2 (11) K500_1_C2 (11) K500_2_C2 (11) Kdruz (7)
K1000_1_C1 9 K1000_2_C1 (9) K500_1_C1 (9) K500_2_C1 (9) Ksztaf_2 (7)
K1000_D2 23 K500_1_D2 (23) K500_2_D2 (23) K500_3_D2 (23) Ksztaf_2 (19)
K1000_2_C2 11 K1000_1_C2 (11) K500_1_C2 (11) K500_2_C2 (11) Kdruz (7)
K1000_2_C1 9 K1000_1_C1 (9) K500_1_C1 (9) K500_2_C1 (9) Ksztaf_2 (7)
M1000_C2 7 M1500_C2 (7) M500_1_C2 (7) M500_2_C2 (7) Mdruz (5)
M1000_1_C1 11 M1000_2_C1 (11) M500_1_C1 (11) M500_2_C1 (11) Msztaf_2 (5)
M1000_D2 18 M500_1_D2 (18) M500_2_D2 (18) M500_3_D2 (18) Msztaf_2 (13)
M1000_2_C1 11 M1000_1_C1 (11) M500_1_C1 (11) M500_2_C1 (11) Msztaf_2 (5)
M1500_C2 7 M1000_C2 (7) M500_1_C2 (7) M500_2_C2 (7) Mdruz (5)
Kdruz 7 K1000_1_C2 (7) K1000_2_C2 (7) K500_1_C2 (7) K500_2_C2 (7)
Mdruz 5 M1000_C2 (5) M1500_C2 (5) M500_1_C2 (5) M500_2_C2 (5)
Ksztaf_2 26 K1000_1_C1 (7) K1000_2_C1 (7) K1000_D2 (19) K500_1_C1 (7) K500_1_D2 (19) K500_2_C1 (7) K500_2_D2 (19) K500_3_D2 (19)
Ksztaf_1 81 K100_E1 (50) K100_E2 (15) K300_E1 (51) K300_E2 (15) K500_1_D1 (21) K500_2_D1 (21) K500_3_D1 (21) K500_4_D1 (21) K500_E2 (15)
Msztaf_2 18 M1000_1_C1 (5) M1000_2_C1 (5) M1000_D2 (13) M500_1_C1 (5) M500_1_D2 (13) M500_2_C1 (5) M500_2_D2 (13) M500_3_D2 (13)
Msztaf_1 29 M100_E1 (11) M100_E2 (11) M300_E1 (11) M300_E2 (11) M500_1_D1 (8) M500_2_D1 (8) M500_3_D1 (8) M500_4_D1 (8) M500_E2 (11)