Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Warszawa, 24-25.11.2018
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100_2_E1 9 K100_E1 (9) K300_2_E1 (9) K300_E1 (9) Ksztaf_1 (7)
K100_E1 9 K100_2_E1 (9) K300_2_E1 (9) K300_E1 (9) Ksztaf_1 (7)
M100_E1 6 M100_2_E1 (6) M300_2_E1 (6) M300_E1 (6) Msztaf_1 (5)
M100_2_E1 6 M100_E1 (6) M300_2_E1 (6) M300_E1 (6) Msztaf_1 (5)
K300_2_E1 9 K100_2_E1 (9) K100_E1 (9) K300_E1 (9) Ksztaf_1 (7)
K300_2_E2 5 K300_E2 (5) K500_1_E2 (5) K500_2_E2 (5) Ksztaf_1 (5)
K300_E1 9 K100_2_E1 (9) K100_E1 (9) K300_2_E1 (9) Ksztaf_1 (7)
K300_E2 5 K300_2_E2 (5) K500_1_E2 (5) K500_2_E2 (5) Ksztaf_1 (5)
M300_E1 6 M100_2_E1 (6) M100_E1 (6) M300_2_E1 (6) Msztaf_1 (5)
M300_2_E1 6 M100_2_E1 (6) M100_E1 (6) M300_E1 (6) Msztaf_1 (5)
M300_E2 4 M300_2_E2 (4) M500_1_E2 (4) M500_2_E2 (4) Msztaf_1 (4)
M300_2_E2 4 M300_E2 (4) M500_1_E2 (4) M500_2_E2 (4) Msztaf_1 (4)
K500_4_D1 7 K500_1_D1 (7) K500_2_D1 (7) K500_3_D1 (7) Ksztaf_2 (7)
K500_2_D2 2 K1000_D2 (2) K500_1_D2 (2) K500_3_D2 (2) Ksztaf_2 (2)
K500_2_E2 5 K300_2_E2 (5) K300_E2 (5) K500_1_E2 (5) Ksztaf_1 (5)
K500_2_D1 7 K500_1_D1 (7) K500_3_D1 (7) K500_4_D1 (7) Ksztaf_2 (7)
K500_3_D2 2 K1000_D2 (2) K500_1_D2 (2) K500_2_D2 (2) Ksztaf_2 (2)
K500_1_E2 5 K300_2_E2 (5) K300_E2 (5) K500_2_E2 (5) Ksztaf_1 (5)
K500_3_D1 7 K500_1_D1 (7) K500_2_D1 (7) K500_4_D1 (7) Ksztaf_2 (7)
K500_1_D2 2 K1000_D2 (2) K500_2_D2 (2) K500_3_D2 (2) Ksztaf_2 (2)
K500_1_D1 7 K500_2_D1 (7) K500_3_D1 (7) K500_4_D1 (7) Ksztaf_2 (7)
M500_2_D2 3 M1000_D2 (3) M500_1_D2 (3) M500_3_D2 (3) Msztaf_2 (2)
M500_4_D1 2 M500_1_D1 (2) M500_2_D1 (2) M500_3_D1 (2) Msztaf_2 (1)
M500_1_D1 2 M500_2_D1 (2) M500_3_D1 (2) M500_4_D1 (2) Msztaf_2 (1)
M500_1_D2 3 M1000_D2 (3) M500_2_D2 (3) M500_3_D2 (3) Msztaf_2 (2)
M500_1_E2 4 M300_2_E2 (4) M300_E2 (4) M500_2_E2 (4) Msztaf_1 (4)
M500_3_D2 3 M1000_D2 (3) M500_1_D2 (3) M500_2_D2 (3) Msztaf_2 (2)
M500_2_D1 2 M500_1_D1 (2) M500_3_D1 (2) M500_4_D1 (2) Msztaf_2 (1)
M500_2_E2 4 M300_2_E2 (4) M300_E2 (4) M500_1_E2 (4) Msztaf_1 (4)
M500_3_D1 2 M500_1_D1 (2) M500_2_D1 (2) M500_4_D1 (2) Msztaf_2 (1)
K1000_D2 2 K500_1_D2 (2) K500_2_D2 (2) K500_3_D2 (2) Ksztaf_2 (2)
M1000_D2 3 M500_1_D2 (3) M500_2_D2 (3) M500_3_D2 (3) Msztaf_2 (2)
Ksztaf_2 9 K1000_D2 (2) K500_1_D1 (7) K500_1_D2 (2) K500_2_D1 (7) K500_2_D2 (2) K500_3_D1 (7) K500_3_D2 (2) K500_4_D1 (7)
Ksztaf_1 12 K100_2_E1 (7) K100_E1 (7) K300_2_E1 (7) K300_2_E2 (5) K300_E1 (7) K300_E2 (5) K500_1_E2 (5) K500_2_E2 (5)
Msztaf_1 9 M100_2_E1 (5) M100_E1 (5) M300_2_E1 (5) M300_2_E2 (4) M300_E1 (5) M300_E2 (4) M500_1_E2 (4) M500_2_E2 (4)
Msztaf_2 3 M1000_D2 (2) M500_1_D1 (1) M500_1_D2 (2) M500_2_D1 (1) M500_2_D2 (2) M500_3_D1 (1) M500_3_D2 (2) M500_4_D1 (1)