Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskei Zawody Dzieci - FINAŁ
Sanok, 18-19.02.2017
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100_E1 33 K300_E1 (33) Ksztaf_1 (32)
K100_E2 18 K300_E2 (18) K500_E2 (18) Ksztaf_1 (17)
M100_E2 14 M300_E2 (14) M500_E2 (14) Msztaf_1 (12)
M100_E1 11 M300_E1 (11) Msztaf_1 (9)
K300_E1 33 K100_E1 (33) Ksztaf_1 (32)
K300_E2 18 K100_E2 (18) K500_E2 (18) Ksztaf_1 (17)
M300_E1 11 M100_E1 (11) Msztaf_1 (9)
M300_E2 14 M100_E2 (14) M500_E2 (14) Msztaf_1 (12)
K500_3_D2 21 K1000_D2 (21) K500_1_D2 (21) K500_2_D2 (21) Ksztaf_2 (20)
K500_2_C1 10 K1000_1_C1 (10) K1000_2_C1 (10) K500_1_C1 (10) Ksztaf_2 (8)
K500_1_D1 23 K500_2_D1 (23) K500_3_D1 (23) K500_4_D1 (23) Ksztaf_1 (23)
K500_4_D1 23 K500_1_D1 (23) K500_2_D1 (23) K500_3_D1 (23) Ksztaf_1 (23)
K500_E2 18 K100_E2 (18) K300_E2 (18) Ksztaf_1 (17)
K500_1_C2 12 K1000_1_C2 (12) K1000_2_C2 (12) K500_2_C2 (12) Kdruz (10)
K500_3_D1 23 K500_1_D1 (23) K500_2_D1 (23) K500_4_D1 (23) Ksztaf_1 (23)
K500_2_D2 21 K1000_D2 (21) K500_1_D2 (21) K500_3_D2 (21) Ksztaf_2 (20)
K500_1_C1 10 K1000_1_C1 (10) K1000_2_C1 (10) K500_2_C1 (10) Ksztaf_2 (8)
K500_2_D1 23 K500_1_D1 (23) K500_3_D1 (23) K500_4_D1 (23) Ksztaf_1 (23)
K500_1_D2 21 K1000_D2 (21) K500_2_D2 (21) K500_3_D2 (21) Ksztaf_2 (20)
K500_2_C2 12 K1000_1_C2 (12) K1000_2_C2 (12) K500_1_C2 (12) Kdruz (10)
M500_2_D1 14 M500_1_D1 (14) M500_3_D1 (14) M500_4_D1 (14) Msztaf_1 (10)
M500_1_C1 13 M1000_1_C1 (13) M1000_2_C1 (13) M500_2_C1 (13) Msztaf_2 (10)
M500_2_D2 16 M1000_D2 (16) M500_1_D2 (16) M500_3_D2 (16) Msztaf_2 (14)
M500_1_C2 8 M1000_C2 (8) M1500_C2 (8) M500_2_C2 (8) Mdruz (8)
M500_E2 14 M100_E2 (14) M300_E2 (14) Msztaf_1 (12)
M500_1_D1 14 M500_2_D1 (14) M500_3_D1 (14) M500_4_D1 (14) Msztaf_1 (10)
M500_1_D2 16 M1000_D2 (16) M500_2_D2 (16) M500_3_D2 (16) Msztaf_2 (14)
M500_4_D1 14 M500_1_D1 (14) M500_2_D1 (14) M500_3_D1 (14) Msztaf_1 (10)
M500_2_C1 13 M1000_1_C1 (13) M1000_2_C1 (13) M500_1_C1 (13) Msztaf_2 (10)
M500_3_D2 16 M1000_D2 (16) M500_1_D2 (16) M500_2_D2 (16) Msztaf_2 (14)
M500_2_C2 8 M1000_C2 (8) M1500_C2 (8) M500_1_C2 (8) Mdruz (8)
M500_3_D1 14 M500_1_D1 (14) M500_2_D1 (14) M500_4_D1 (14) Msztaf_1 (10)
K1000_1_C2 12 K1000_2_C2 (12) K500_1_C2 (12) K500_2_C2 (12) Kdruz (10)
K1000_1_C1 10 K1000_2_C1 (10) K500_1_C1 (10) K500_2_C1 (10) Ksztaf_2 (8)
K1000_2_C2 12 K1000_1_C2 (12) K500_1_C2 (12) K500_2_C2 (12) Kdruz (10)
K1000_D2 21 K500_1_D2 (21) K500_2_D2 (21) K500_3_D2 (21) Ksztaf_2 (20)
K1000_2_C1 10 K1000_1_C1 (10) K500_1_C1 (10) K500_2_C1 (10) Ksztaf_2 (8)
M1000_2_C1 13 M1000_1_C1 (13) M500_1_C1 (13) M500_2_C1 (13) Msztaf_2 (10)
M1000_D2 16 M500_1_D2 (16) M500_2_D2 (16) M500_3_D2 (16) Msztaf_2 (14)
M1000_1_C1 13 M1000_2_C1 (13) M500_1_C1 (13) M500_2_C1 (13) Msztaf_2 (10)
M1000_C2 8 M1500_C2 (8) M500_1_C2 (8) M500_2_C2 (8) Mdruz (8)
M1500_C2 8 M1000_C2 (8) M500_1_C2 (8) M500_2_C2 (8) Mdruz (8)
Kdruz 10 K1000_1_C2 (10) K1000_2_C2 (10) K500_1_C2 (10) K500_2_C2 (10)
Mdruz 8 M1000_C2 (8) M1500_C2 (8) M500_1_C2 (8) M500_2_C2 (8)
Ksztaf_1 72 K100_E1 (32) K100_E2 (17) K300_E1 (32) K300_E2 (17) K500_1_D1 (23) K500_2_D1 (23) K500_3_D1 (23) K500_4_D1 (23) K500_E2 (17)
Ksztaf_2 28 K1000_1_C1 (8) K1000_2_C1 (8) K1000_D2 (20) K500_1_C1 (8) K500_1_D2 (20) K500_2_C1 (8) K500_2_D2 (20) K500_3_D2 (20)
Msztaf_1 31 M100_E1 (9) M100_E2 (12) M300_E1 (9) M300_E2 (12) M500_1_D1 (10) M500_2_D1 (10) M500_3_D1 (10) M500_4_D1 (10) M500_E2 (12)
Msztaf_2 24 M1000_1_C1 (10) M1000_2_C1 (10) M1000_D2 (14) M500_1_C1 (10) M500_1_D2 (14) M500_2_C1 (10) M500_2_D2 (14) M500_3_D2 (14)