10807 | BRONIEK Edyta (K) | (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:45:15.85 00:39:49 39:49 07:57 7.53 00:44:03 5873 1907 2652 01:19:38
meta 10:26:53.57 01:21:27 41:38 08:08 7.37 01:25:41 7182 2661 2661