12064 | ANTOS Dominik (M) | Warszawa (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:41:06.68 00:29:44 29:44 05:56 10.09 00:39:54 4588 3307 3440 59:28
meta 10:08:50.97 00:57:28 27:44 05:44 10.44 01:07:38 4365 3280 3280