12204 | SIDOR Paweł (M) | Warszawa (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:45:08.59 00:33:47 33:47 06:45 8.88 00:43:56 5834 3945 4270 01:07:34
meta 10:16:02.33 01:04:41 30:54 06:28 9.28 01:14:50 6135 4131 4131