12551 | BOHAN DZMITRY (M) | Victoria (BLR)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:18:25.76 00:17:12 17:12 03:26 17.44 00:17:13 59 52 54 34:24
meta 09:35:19.60 00:34:06 16:54 03:24 17.60 00:34:07 51 44 44