12629 | IWANEK Piotr (M) | Łopuszno (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:45:14.85 00:28:56 28:56 05:47 10.37 00:44:02 5865 3960 3122 57:52
meta 10:12:23.36 00:56:05 27:09 05:36 10.70 01:11:11 3895 2998 2998