17589 | SROKA Paweł (M) | TakeSteps Paweł Sroka (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:45:08.15 00:29:23 29:23 05:52 10.21 00:43:56 5830 3942 3330 58:46
meta 10:14:27.86 00:58:42 29:19 05:52 10.22 01:13:15 4783 3505 3505