17622 | HAGEN Marta (K) | accenture (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:23:14.46 00:21:40 21:40 04:20 13.85 00:22:02 534 47 52 43:20
meta 09:45:03.66 00:43:29 21:49 04:20 13.80 00:43:51 674 57 57