4973 | BRY¦ Krzysztof (M18) | Lecymy Dur¶ (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:34:29.77 00:30:19 30:19 06:03 9.90 00:34:29 4015 3507 404 04:15:50
10 km 10:22:55.83 01:18:45 48:26 07:52 7.62 01:22:55 4820 4052 469 05:32:17
15 km
20 km
21.097 km
25 km
30 km
35 km
40 km
meta DNF