Panel administracyjny
PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

SOLID MTB MARATON

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Aktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA SPRAWDŹ LISTĘ ZGŁOSZEŃ
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
 
Adres:

W razie wypadku zawiadomić:
 
Wybierz klub/drużynę z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub drużyny:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencję
MINI
MEGA
GIGA
Dodatkowa klasyfikacja:
brak
Rozmiar pakietu startowego:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
 
Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu cyklu SOLID MTB MARATON. Oświadczam, że ukończyłam/ukończyłem 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu SOLID MTB MARATON i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wypełniłam/wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Akceptuję warunki uczestnictwa w cyklu SOLID MTB MARATON, które zostały określone w regulaminie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, przepisów ruchu drogowego i zgłaszam swój udział w zawodach w: Krzywiniu, Mchach, Śremie, Górznie, Wilkowicach, Lesznie, Przyłęku, Gostyniu, Bodzyniewie, Sławie. Oświadczam, że jestem zdolna/zdolny do udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach. Posiadam dobry stan zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach kolarskich. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją imprezy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez organizatora oraz sponsorów cyklu SOLID MTB Maraton.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i podaję je dobrowolnie. Dane czyli imię, nazwisko, rocznik, klub/miejscowość, płeć, telefon będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zawodach sportowych czyli informacyjnym, sporządzenia listy startowej, a także wyników i wysłania ich SMS-em. Dane będą przekazywane innym podmiotom, niezbędnym do prawidłowej obsługi zawodów. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
©by Pilar 2010-2019