PL | EN

The online entry for the event:

VeloBank VIA Dolny Śląsk & Szosowy Klasyk 2024

Terms and Condition

System of entry is: Active

Startowałeś w sezonie 2023
zaloguj się do zgłoszenia lub przypomnij (resetuj) hasło, aby pobrać swoje dane
LOG IN | RESET PASSWORD | START LIST | DYPLOMY
Name:
Surname:
Sex:
Birth date:
 
Address:

State
Country
...
YES NO
Please provide the invoice data:
Name:
Surname:
Company name
?
Address:

State
Country
 
Dodatkowa klasyfikacja (Sobotka 8.10):
brak
Policja
Straż
Kolejarz
Leśnik
Contact ICE (notify in case of emergency):
 
Select club/team from curent list:
or please write in a new name of club/team:
Contact e-mail:
Field required to correspondence with the organizers
Please write in an e-mail again:
Confirm e-mail
Mobile number:
Confirm mobile number:
SMS number to be followed by the result:
 

Oświadczam, że:

  • Zapoznałem się i akceptuje Regulamin wyścigu- VeloBank VIA Dolny Śląsk oraz Szosowy Klasyk 2024.
  • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania podanych danych osobowych (RODO), które ujęte są w Regulaminie wyścigu.
  • Startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Start w wyścigu oznacza, że oceniłem/am charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydowałem/am się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
  • Podane dane są prawdziwe i przyjmuję do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
  • Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ślęża Sobótka Bike Academy i Grabek Promotion sp zoo, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  • Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wyścigu.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), ankiet oraz informacji handlowych.
   
©by Pilar 2010-2024