PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

Via Dolny Śląsk 2018

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Aktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA | Przypomnij hasło | LISTA STARTOWA
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
 
Adres:

Województwo
Kraj
Zaznacz jeżeli potrzebna Faktura i podaj dane:
TAK NIE
Proszę podać dane do faktury:
Imię:
Nazwisko:
Nazwa firmy
Numer NIP:
Adres:

Województwo
Kraj
 
Kontakt ICE (w razie wypadku zawiadomić):
 
Wybierz klub/drużynę z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub drużyny:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
Numer SMS, na który ma przyjść wynik:
 

Oświadczam, że:

  • Zapoznałem się i akceptuje Regulamin wyścigu- cykl Via Dolny Śląsk 2018.
  • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w Polityce Prywatności.
  • Startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
  • Podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
  • Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
  • Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), ankiet oraz informacji handlowych.
   
©by Pilar 2010-2018