PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

VeloBank VIA Dolny Śląsk & Szosowy Klasyk 2024

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Aktywny

Startowałeś w sezonie 2023
zaloguj się do zgłoszenia lub przypomnij (resetuj) hasło, aby pobrać swoje dane
ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA | RESETUJ HASŁO | LISTA STARTOWA | DYPLOMY
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
 
Adres:

Województwo
Kraj
Zaznacz jeżeli potrzebna Faktura i podaj dane:
TAK NIE
Proszę podać dane do faktury:
Imię:
Nazwisko:
Nazwa firmy
Numer NIP:
Adres:

Województwo
Kraj
 
Dodatkowa klasyfikacja (Sobotka 8.10):
brak
Policja
Straż
Kolejarz
Leśnik
Kontakt ICE (w razie wypadku zawiadomić):
 
Wybierz klub/drużynę z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub drużyny:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
Numer SMS, na który ma przyjść wynik:
 

Oświadczam, że:

  • Zapoznałem się i akceptuje Regulamin wyścigu- VeloBank VIA Dolny Śląsk oraz Szosowy Klasyk 2024.
  • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania podanych danych osobowych (RODO), które ujęte są w Regulaminie wyścigu.
  • Startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Start w wyścigu oznacza, że oceniłem/am charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydowałem/am się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
  • Podane dane są prawdziwe i przyjmuję do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
  • Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ślęża Sobótka Bike Academy i Grabek Promotion sp zoo, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  • Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wyścigu.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), ankiet oraz informacji handlowych.
   
©by Pilar 2010-2024