£ód¼ 14.01.2006
60 m K
1 A 8.24 KOSZALIŃSKA Agata AZS £ód¼ 91 U16 LD --
2 A 8.35 WI¦NIK Aleksandra OSOT Szczecin # 92 U16 ZP -- SZCZEPAŃSKI Marcin # Z/0110/11 2016 M
1 f B 7.97 TWOREK Eliza KS Æeglina Sieradz # 90 U18 LD --
60 m p³ K K
1 e 3 9.45 OG£OSZKA Karolina RKS £ód¼ 88 U20 LD -- KRAKOWIAK Lech Z/1902/11 2019 3
2 e 3 9.67 PIETRZYK Katarzyna AZS £ód¼ 84 U23 LD --
3 e 3 10.14 PIJEWSKA Emilia RKS £ód¼ 88 U20 LD --
1 f C 9.30 PIETRZYK Katarzyna AZS £ód¼ 84 U23 LD --
2 f C 9.36 OG£OSZKA Karolina RKS £ód¼ 88 U20 LD -- KRAKOWIAK Lech Z/1902/11 2019 3
Wzwyæ K
1 1.61 OG£OSZKA Karolina RKS £ód¼ 88 U20 LD III KRAKOWIAK Lech Z/1902/11 2019 3
1 1.61 GAWROŃSKA Joanna AZS-AWF Warszawa # 90 U18 MZ III
W dal K
1 5.03 OG£OSZKA Karolina RKS £ód¼ 88 U20 LD IV KRAKOWIAK Lech Z/1902/11 2019 3
1 5.21 KRAJEWSKA Joanna RKS £ód¼ # 90 U18 LD III
1 5.22 KOSZALIŃSKA Agata AZS £ód¼ 91 U16 LD III
2 5.20 KIEFER Katarzyna SKS Start £ód¼ # 90 U18 LD III
3 5.10 DOMIZA Joanna RKS £ód¼ # 89 U18 LD III
4 4.61 OWCZAREK Ma³gorzata RKS £ód¼ 89 U18 LD -- #
Trójskok K
1 12.43 KANIECKA Magdalena AZS £ód¼ 85 U23 LD I
2 11.70 FIDOS Angelika AZS £ód¼ 85 U23 LD II
3 11.30 MADEJ Anna AZS £ód¼ 90 U18 LD III B.D. # BEZ
4 11.15 KRZEMIEŃ Daria RKS £ód¼ 87 U20 LD III
5 10.72 DOMIZA Joanna RKS £ód¼ # 89 U18 LD IV
60 m M
1 e 1 6.98 SZT”BER Adam SKS Start £ód¼ # 86 U23 LD -- MŹDRZYCKI Dariusz 2
Wzwyæ M
1 1.65 PACHLIŃSKI Dawid MKLA £źczyca 91 U16 LD V
W dal M
1 6.24 FABRYKOWSKI Kamil MKS Aleksandrów £ódzki 89 U18 LD IV
2 6.18 CHODKOWSKI £ukasz MKLA £źczyca 90 U18 LD IV
Trójskok M
1 14.10 DUDZIŃSKI Sebastian SKS Start £ód¼ # 88 U20 LD III
2 13.90 PRZYBYLAK £ukasz KS AZS AWF Wroc³aw # 87 U20 DS III

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 0.58768606185913 sekund