Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Kornel
nazwisko : GRUSZECKI
data ur. : 2003-02-12 (U18) 17 172
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Bolesłavia Bolesławiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.19 (+0.4)   2018-09-29   Zielona Góra  U16
  12.84 (-0.6)   2019-05-11   Wrocław  U18

  400 m wykres

  68.05   2018-09-29   Zielona Góra  U16
  61.86   2019-05-11   Wrocław  U18

  1000 m wykres

  3:30.70   2017-05-14   Wrocław  U16
  3:20.53   2018-06-02   Suwałki  U16

  1500 m wykres

  6:00.46   2018-09-30   Zielona Góra  U16
  5:26.18   2019-07-11   Poznań  U18

  110 m pł MŁ wykres

  20.77 (-1.2)   2017-06-10   Oleśnica  U16
  18.72 (-3.4)   2018-06-01   Suwałki  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  21.20 (-0.6)   2018-09-30   Zielona Góra  U16
  19.64 (-0.2)   2019-07-11   Poznań  U18

  200 m pł wykres

  32.33 (-0.7)   2017-06-10   Oleśnica  U16
  29.61 (+0.3)   2018-06-10   Zgorzelec  U16

  Wzwyż wykres

  1.45   2017-05-14   Wrocław  U16
  1.52   2018-06-02   Suwałki  U16
  1.55   2019-07-10   Poznań  U18

  Tyczka wykres

  3.00   2018-09-22   Bełchatów  U16
  3.10   2019-07-11   Poznań  U18

  W dal wykres

  4.83 (+1.0)   2017-05-13   Wrocław  U16
  5.62 (0.0)   2018-05-12   Wrocław  U16
  5.45 (+0.9)   2019-05-25   Jelenia Góra  U18

  Kula (5) wykres

   8.90   2017-05-13   Wrocław  U16
  10.78   2018-09-29   Zielona Góra  U16
  10.23   2019-05-11   Wrocław  U18

  Dysk (1.5) wykres

  21.93   2018-09-30   Zielona Góra  U16
  26.98   2019-07-11   Poznań  U18

  Oszczep (600) wykres

  23.66   2017-05-06   Wrocław  U16
  34.22   2018-04-14   Wiechlice  U16

  Oszczep (700) wykres

  32.08   2018-09-30   Zielona Góra  U16
  30.58   2019-05-12   Wrocław  U18

  10-bój J MŁ wykres

  3343   2018-09-30   Zielona Góra  U16
  3992   2019-07-11   Poznań  U18

  5-bój M MŁ wykres

  1769   2017-05-14   Wrocław  U16
  2313   2018-06-02   Suwałki  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.08079719543457 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl