Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Maja WRONKA
imię : Maja
nazwisko : WRONKA
data ur. : 2004-01-09 (U18) 16 143
płeć : Kobieta
klub : UKS LA Basket Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  30.02 (-1.3)   2018-09-23   Warszawa  U16

  300 m wykres

  46.45   2018-05-26   Kozienice  U16

  600 m wykres

  1:51.65   2018-09-15   Warszawa  U16
  1:47.96   2019-06-09   Kraków  U16

  80 pł wykres

  13.82 (-1.0)   2018-09-29   Łódź  U16
  12.79 (+1.2)   2019-06-02   Warszawa  U16

  200 m pł wykres

  38.59 (+0.3)   2017-05-14   Warszawa  U14

  Wzwyż wykres

  1.30   2017-08-26   Radom  U14
  1.50   2018-09-08   Ciechanów  U16
  1.58   2019-06-08   Kraków  U16

  W dal wykres

  3.18 (+0.6)   2017-08-26   Radom  U14
  4.14 (0.0)   2018-09-29   Łódź  U16
  4.65 (+0.8)   2019-05-19   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   7.37   2018-09-29   Łódź  U16
   8.33   2019-06-08   Kraków  U16

  Oszczep (500) wykres

  13.86   2018-09-02   Warszawa  U16

  5-bój K MŁ wykres

  2373   2018-09-29   Łódź  U16
  2916   2019-06-09   Kraków  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22730994224548 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl