Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Cyprian JASIŃSKI
imię : Cyprian
nazwisko : JASIŃSKI
data ur. : 1988-03-03 (Sen) 32 158
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.79 (-0.4)   2005-07-22   Warszawa  U18
  11.64 (0.0)   2006-05-06   Wrocław  U20
  11.73 (+0.8)   2009-10-10   Opole  U23
  11.54 (0.0)   2010-05-01   Wrocław  U23
  11.64 (+1.7)   2011-10-08   Opole  Sen
  12.55 (-0.3)   2012-05-26   Wrocław  Sen
  11.34 (+0.5)   2013-05-18   Łódź  Sen

  200 m wykres

  23.34 (-2.1)   2008-09-06   Częstochowa  U23
  22.95 (0.0)   2010-05-30   Chorzów  U23
  23.04 (-0.2)   2011-08-03   Kutno  Sen
  22.57 (-1.3)   2013-06-15   Wrocław  Sen

  300 m wykres

  35.52   2011-05-08   Sosnowiec  Sen

  400 m wykres

  52.55   2005-07-22   Warszawa  U18
  51.89   2008-05-24   Poznań  U23
  52.69   2009-10-10   Opole  U23
  50.33   2010-05-22   Biała Podlaska  U23
  50.23   2011-08-06   Częstochowa  Sen
  50.08   2013-05-11   Wrocław  Sen

  1500 m wykres

  4:58.47   2005-07-23   Warszawa  U18
  4:41.09   2009-10-11   Opole  U23
  4:27.03   2010-05-02   Wrocław  U23
  4:36.33   2011-10-09   Opole  Sen

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.13 (0.0)   2006-10-08   Zielona Góra  U20
  15.15 (0.0)   2007-06-10   Toruń  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  15.73 (0.0)   2005-05-07   Wrocław  U18

  110 m pł wykres

  16.17 (0.0)   2009-10-11   Opole  U23
  15.87 (0.0)   2010-05-02   Wrocław  U23
  15.30 (+0.9)   2011-10-09   Opole  Sen

  300 m pł wykres

  37.45   2011-08-31   Wrocław  Sen

  400 m pł J MŁ wykres

  63.46   2003-08-31   Wrocław  U16
  59.48   2004-06-05   Bielsko-Biała  U18
  56.74   2005-10-01   Zielona Góra  U18

  400 m pł wykres

  55.78   2006-07-09   Słupsk  U20
  54.44   2007-06-26   Biała Podlaska  U20
  54.18   2008-06-14   Wrocław  U23
  53.96   2009-09-19   Chorzów  U23
  52.57   2010-06-12   Sosnowiec  U23
  52.91   2011-09-03   Opole  Sen
  51.64   2012-06-15   Bielsko-Biała  Sen
  52.19   2013-06-22   Kraków  Sen
  55.32   2014-05-24   Sosnowiec  Sen
  55.00   2015-06-24   Katowice  Sen

  Wzwyż wykres

  1.59   2005-07-22   Warszawa  U18
  1.56   2006-05-06   Wrocław  U20
  1.78   2009-10-10   Opole  U23
  1.76   2010-05-01   Wrocław  U23
  1.71   2011-10-08   Opole  Sen

  Tyczka wykres

  2.00   2005-07-23   Warszawa  U18
  3.00   2006-10-08   Zielona Góra  U20
  3.20   2009-10-11   Opole  U23
  3.40   2010-10-03   Opole  U23
  3.80   2011-10-09   Opole  Sen

  W dal wykres

  5.71 (0.0)   2005-07-22   Warszawa  U18
  6.13 (0.0)   2006-05-06   Wrocław  U20
  6.12 (0.0)   2009-10-10   Opole  U23
  6.31 (0.0)   2010-05-01   Wrocław  U23
  6.17 (0.0)   2011-10-08   Opole  Sen

  Kula (5) wykres

  11.14   2005-07-22   Warszawa  U18

  Kula (6) wykres

  10.69   2006-05-06   Wrocław  U20
  11.40   2007-06-09   Toruń  U20

  Kula (7.26) wykres

   9.95   2009-10-10   Opole  U23
  10.68   2010-05-01   Wrocław  U23
  11.58   2011-10-08   Opole  Sen

  Dysk (1.5) wykres

  37.26   2005-05-15   Wrocław  U18

  Dysk (2) wykres

  33.34   2009-10-11   Opole  U23
  32.60   2010-05-02   Wrocław  U23
  33.21   2011-10-09   Opole  Sen

  Oszczep (800) wykres

  42.25   2009-10-11   Opole  U23
  44.57   2010-10-03   Opole  U23
  44.24   2011-10-09   Opole  Sen

  Oszczep (700) wykres

  44.14   2005-07-23   Warszawa  U18

  Dysk (1.75) wykres

  34.08   2007-06-10   Toruń  U20

  10-bój wykres

  5753   2008-10-19   Kędzierzyn-Koźle  U23
  5905   2009-10-11   Opole  U23
  6191   2010-05-02   Wrocław  U23
  6354   2011-10-09   Opole  Sen

  10-bój J MŁ wykres

  5448   2005-07-23   Warszawa  U18

  10-bój JUN wykres

  55.60   2006-10-08   Zielona Góra  U20
  6110   2007-06-10   Toruń  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.50225019454956 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl