Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Aleksandra
nazwisko : MACIEJCZYK
data ur. : 1991-02-19 (Sen) 29 44
płeć : Kobieta
klub : KS Wisła Puławy

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  26.83   2005-10-20   Puławy  U16
  27.66   2006-08-16   Zamość  U16

  Kula (3) wykres

  10.13   2004-05-01   Stalowa Wola  U14

  Kula (4) wykres

   8.52   2009-05-21   Puławy  U20
   9.72   2010-05-08   Biała Podlaska  U20
   8.37   2012-06-17   Zamość  U23

  Młot (3) wykres

  27.68   2003-09-29   Lublin  U14
  37.02   2004-10-21   Puławy  U14
  41.81   2005-10-06   Puławy  U16
  47.15   2006-09-16   Zamość  U16

  Dysk (1) wykres

  21.83   2009-05-13   Zamość  U20
  19.80   2011-09-10   Krasnystaw  U23
  21.67   2012-10-14   Puławy  U23

  Młot (4) wykres

  35.60   2005-10-06   Puławy  U16
  40.06   2006-09-09   Zamość  U16
  42.34   2007-06-02   Łódź  U18
  40.91   2008-08-31   Lublin  U18
  38.38   2009-05-16   Lublin  U20
  38.35   2010-05-15   Krasnystaw  U20
  37.60   2011-09-10   Krasnystaw  U23
  37.77   2012-06-09   Lublin  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17207598686218 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl