Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marlena
nazwisko : MAJ
data ur. : 1990-03-11 (Sen) 29 348
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.25   2011-01-16   Warszawa  U23

  800 m wykres

  2:42.61   2008-02-16   Spała  U20
  2:36.15   2014-02-22   Sopot  Sen

  Wzwyż wykres

  1.52   2004-01-11   Warszawa  U16
  1.50   2007-01-20   Warszawa  U18
  1.65   2008-01-19   Warszawa  U20
  1.66   2009-01-22   Spała  U20
  1.60   2011-01-30   Spała  U23
  1.60   2012-02-11   Spała  U23
  1.71   2013-02-16   Spała  Sen
  1.71   2014-02-22   Sopot  Sen
  1.75   2015-02-01   Spała  Sen

  W dal wykres

  5.19   2008-02-16   Spała  U20
  4.98   2011-01-09   Warszawa  U23
  5.35   2012-02-05   Spała  U23
  5.36   2013-01-27   Spała  Sen
  5.28   2014-02-22   Sopot  Sen
  5.53   2015-02-01   Spała  Sen

  Kula (4) wykres

   9.37   2007-01-21   Warszawa  U18
  10.14   2008-01-20   Warszawa  U20
  10.04   2009-01-22   Spała  U20
   9.89   2011-01-16   Warszawa  U23
  10.58   2012-02-18   Spała  U23
  10.74   2013-02-02   Spała  Sen
  11.67   2014-02-08   Spała  Sen
  11.38   2015-02-01   Spała  Sen

  5-bój wykres

  3241   2008-02-16   Spała  U20
  2071   2009-01-23   Spała  U20
  2976   2013-02-16   Spała  Sen
  3627   2014-02-22   Sopot  Sen
  3172   2015-02-01   Spała  Sen

  60 m pł K J Mł wykres

   9.69   2007-01-26   Spała  U18

  60 m pł K wykres

   9.51   2008-01-19   Warszawa  U20
   9.81   2009-01-10   Warszawa  U20
   9.19   2011-01-15   Warszawa  U23
   8.98   2012-02-25   Spała  U23
   8.96   2013-02-16   Spała  Sen
   9.05   2014-02-22   Sopot  Sen
   8.92   2015-02-01   Spała  Sen

  5-bój J MŁ wykres

  2848   2007-01-27   Spała  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.054527044296265 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl