Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Wojciech
nazwisko : PODGÓRSKI
data ur. : 1990-05-11 (Sen) 30 134
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Śląsk Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.97 (0.0)   2004-06-18   Wrocław  U16
  11.58 (0.0)   2006-06-10   Wrocław  U18
  11.45 (+1.0)   2007-06-02   Wrocław  U18
  12.11 (+0.2)   2009-06-24   Wrocław  U20
  11.52 (0.0)   2010-05-01   Wrocław  U23

  200 m wykres

  23.79 (0.0)   2005-05-15   Wrocław  U16
  23.12 (+0.2)   2006-06-24   Wrocław  U18
  22.91 (0.0)   2007-05-13   Wrocław  U18
  23.99 (-0.2)   2009-08-30   Wrocław  U20

  300 m wykres

  39.55   2003-06-18   Warszawa  U14
  38.20   2004-09-12   Zielona Góra  U16
  37.87   2005-05-07   Wrocław  U16
  36.46   2006-08-31   Wrocław  U18

  400 m wykres

  51.21   2006-06-16   Wrocław  U18
  50.90   2007-07-26   Szczecin  U18
  52.22   2009-09-19   Zielona Góra  U20
  51.22   2010-06-16   Wrocław  U23

  1500 m wykres

  4:50.43   2006-05-07   Wrocław  U18
  4:57.23   2009-10-04   Zielona Góra  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.63 (+1.2)   2009-09-19   Zielona Góra  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  16.25 (0.0)   2006-05-07   Wrocław  U18
  15.01 (0.0)   2007-07-27   Szczecin  U18

  110 m pł wykres

  16.98 (-2.1)   2009-10-04   Zielona Góra  U20
  15.33 (-1.5)   2010-08-29   Kraków  U23

  400 m pł wykres

  58.67   2010-07-17   Zgorzelec  U23

  Wzwyż wykres

  1.59   2006-05-06   Wrocław  U18
  1.74   2009-10-03   Zielona Góra  U20
  1.80   2010-08-28   Kraków  U23

  Tyczka wykres

  2.60   2006-05-07   Wrocław  U18
  2.50   2009-10-04   Zielona Góra  U20
  3.20   2010-08-29   Kraków  U23

  W dal wykres

  5.81 (0.0)   2006-05-06   Wrocław  U18
  6.23 (+1.3)   2009-10-03   Zielona Góra  U20
  6.44 (+0.6)   2010-05-01   Wrocław  U23

  Kula (5) wykres

  10.35   2006-05-06   Wrocław  U18
  11.47   2007-07-26   Szczecin  U18

  Kula (7.26) wykres

   8.95   2009-10-03   Zielona Góra  U20
  10.19   2010-08-28   Kraków  U23

  Dysk (1.5) wykres

  32.07   2006-05-07   Wrocław  U18

  Dysk (2) wykres

  25.70   2009-10-04   Zielona Góra  U20
  30.93   2010-08-29   Kraków  U23

  Oszczep (800) wykres

  32.01   2009-10-04   Zielona Góra  U20

  Oszczep (700) wykres

  29.74   2006-05-07   Wrocław  U18
  38.52   2007-07-27   Szczecin  U18

  Dysk (1.75) wykres

  30.38   2009-09-11   Wrocław  U20

  10-bój wykres

  5108   2009-10-04   Zielona Góra  U20

  10-bój J MŁ wykres

  5291   2006-05-07   Wrocław  U18

  8-bój J MŁ wykres

  5009   2007-05-06   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.35146903991699 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl