Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Julia KOWALSKA
imię : Julia
nazwisko : KOWALSKA
data ur. : 2003-07-08 (U20) 17 284
płeć : Kobieta
klub : UKS MOSiR Działdowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.19 (+0.8)   2017-09-17   Lubawa  U16
  13.60 (+1.2)   2018-08-18   Chojnice  U16
  13.53 (+0.8)   2019-05-15   Lubawa  U18

  150 m wykres

  20.91   2019-05-01   Działdowo  U18

  200 m wykres

  28.44 (-0.1)   2018-09-02   Warszawa  U16
  29.52 (+0.1)   2020-06-19   Olsztyn  U18

  300 m wykres

  47.57   2017-09-17   Lubawa  U16
  45.81   2018-09-08   Ciechanów  U16
  46.41   2020-06-19   Olsztyn  U18

  400 m pł K wykres

  74.45   2020-07-26   Olsztyn  U18

  W dal wykres

  4.09 (+0.2)   2017-08-30   Olecko  U16
  4.55 (+1.5)   2018-09-16   Pasłęk  U16
  4.57 (-1.1)   2019-05-01   Działdowo  U18
  4.42 (+0.1)   2020-08-28   Ciechanów  U18

  Trójskok wykres

   9.95 (-1.7)   2019-05-26   Brodnica  U18
  10.01 (-0.2)   2020-08-29   Ciechanów  U18

  Kula (3) wykres

   7.56   2018-06-05   Łódź  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.045586109161377 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl