Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Tomasz MAJEWSKI
imię : Tomasz
nazwisko : MAJEWSKI
data ur. : 1981-08-30 (Masters) 39 24
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  24.54   2012-08-19   Warszawa  Sen
  24.59   2013-08-25   Warszawa  Sen

  Kula (6) wykres

  14.41   1998-09-19   Białystok  U18

  Kula (7.26) wykres

  12.91   1998-09-05   Sopot  U18
  15.77   1999-07-20   Białystok  U20
  17.77   2000-09-01   Białystok  U20
  18.34   2001-06-17   Warszawa  U23
  19.33   2002-07-20   Szczecin  U23
  20.09   2003-06-21   Florencja  U23
  20.52   2004-07-31   Stayki  Sen
  20.64   2005-07-31   Poznań  Sen
  20.66   2006-09-23   Szanghaj  Sen
  20.87   2007-08-25   Osaka JPN  Sen
  21.51   2008-08-15   Pekin CHN  Sen
  21.95   2009-07-30   Sztokholm (SWE)  Sen
  21.44   2010-08-27   Bruksela (BEL)  Sen
  21.60   2011-07-28   Stockholm (SWE)  Sen
  21.89   2012-08-03   London (GBR)  Sen
  20.98   2013-08-16   Moskva (RUS)  Sen
  21.04   2014-06-07   Szczecin  Sen
  20.82   2015-08-23   Beijing (CHN)  Sen
  21.08   2016-08-28   Warszawa  Sen

  Dysk (2) wykres

  45.09   2000-08-29   Wrocław  U20
  44.34   2001-08-19   Gdańsk  U23
  51.79   2007-09-23   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24038910865784 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl