Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Edyta KULMACZEWSKA
imię : Edyta
nazwisko : KULMACZEWSKA
data ur. : 1991-01-01 (Sen) 29 272
płeć : Kobieta
klub : UKS Misiaczki Pruszków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.43 (+1.3)   2009-05-09   Warszawa  U20

  200 m wykres

  29.20 (-1.3)   2009-09-20   Warszawa  U20
  26.73 (-2.8)   2012-07-14   Warszawa  U23
  26.31 (+1.6)   2013-07-19   Toruń  U23
  26.11 (-1.7)   2014-07-05   Toruń  Sen

  800 m wykres

  2:27.43   2012-05-13   Warszawa  U23
  2:23.29   2013-06-02   Opole  U23
  2:19.04   2014-06-08   Zgorzelec  Sen

  100 m pł wykres

  15.08 (-1.7)   2012-07-14   Warszawa  U23
  15.04 (+0.7)   2013-07-19   Toruń  U23
  14.54 (+1.2)   2014-05-11   Warszawa  Sen

  Wzwyż wykres

  1.35   2009-09-20   Warszawa  U20
  1.51   2012-07-14   Warszawa  U23
  1.66   2013-07-19   Toruń  U23
  1.72   2014-07-05   Toruń  Sen

  W dal wykres

  5.18 (+0.4)   2006-06-05   Płock  U16
  5.15 (-1.3)   2007-06-05   Płock  U18
  5.41 (-0.4)   2008-06-01   Warszawa  U18
  5.26 (0.0)   2009-05-17   Warszawa  U20
  5.40 (+0.9)   2010-05-29   Warszawa  U20
  5.58 (0.0)   2012-05-13   Warszawa  U23
  5.80 (+1.6)   2013-07-20   Toruń  U23
  5.75 (+1.2)   2014-06-08   Zgorzelec  Sen

  Trójskok wykres

  11.93 (+1.9)   2008-07-27   Bydgoszcz  U18
  11.98 (+2.0)   2009-07-05   Słupsk  U20
  11.92 (+0.3)   2010-05-30   Warszawa  U20

  Kula (4) wykres

   8.84   2009-09-13   Warszawa  U20
  10.62   2012-05-12   Warszawa  U23
  10.79   2013-07-19   Toruń  U23
  10.62   2014-06-07   Zgorzelec  Sen

  Oszczep (600) wykres

  42.19   2012-07-15   Warszawa  U23
  40.21   2013-06-02   Opole  U23
  36.88   2014-06-08   Zgorzelec  Sen

  7-bój wykres

  4895   2012-07-15   Warszawa  U23
  5182   2013-07-20   Toruń  U23
  5265   2014-07-06   Toruń  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.092149972915649 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl