Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Leszek
nazwisko : ŚLIWA
data ur. : 1979-09-20 (Masters) 39 333
płeć : Mężczyzna
klub : SL WKS Zawisza Bydgoszcz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (7.26) wykres

  17.65   1998-08-08   Sopot  U20
  18.39   1999-09-11   Wrocław  U23
  19.62   2000-07-08   Bydgoszcz  U23
  19.71   2001-06-07   Warszawa  U23
  19.78   2002-03-10   Pula  Sen
  19.10   2003-06-08   Bydgoszcz  Sen
  19.90   2004-09-18   Suwałki  Sen
  19.76   2005-09-08   Kutno  Sen
  18.89   2006-08-19   Sopot  Sen
  18.93   2007-06-17   Warszawa  Sen
  19.73   2008-05-31   Biała Podlaska  Sen

  Dysk (2) wykres

  40.63   1998-09-27   Stargard  U20
  42.17   2000-05-27   Turnov  U23
  47.60   2003-09-27   Białogard  Sen
  47.95   2004-09-04   Olomouc  Sen
  53.13   2008-06-07   Praga CZE  Sen

  Młot (7.26) wykres

  54.09   2004-09-04   Olomouc  Sen
  41.75   2008-06-07   Praga CZE  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.3420398235321 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl