Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Jakub KARABIN
imię : Jakub
nazwisko : KARABIN
data ur. : 1989-04-10 (Sen) 32 9
płeć : Mężczyzna
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.73 (-0.2)   2011-08-30   Zielona Góra  U23
  11.44 (0.0)   2012-05-01   Cottbus (GER)  Sen

  200 m wykres

  24.04 (-1.8)   2010-09-12   Zielona Góra  U23
  22.85 (+1.0)   2011-06-12   Słubice  U23
  22.48 (+1.2)   2012-05-12   Szprotawa  Sen

  300 m wykres

  37.07   2009-05-03   Zielona Góra  U23
  37.84   2010-08-31   Zielona Góra  U23
  35.31   2012-05-06   Zielona Góra  Sen

  400 m wykres

  50.46   2009-05-09   Szprotawa  U23
  50.96   2010-05-08   Szprotawa  U23
  48.84   2011-07-02   Gdańsk  U23
  48.02   2012-05-19   Zielona Góra  Sen

  800 m wykres

  1:57.44   2006-10-08   Zielona Góra  U18
  1:52.78   2007-06-19   Słubice  U20
  1:50.55   2008-06-17   Słubice  U20
  1:53.77   2009-06-18   Słubice  U23
  1:56.87   2011-09-15   Zielona Góra  U23

  1000 m wykres

  2:40.94   2004-09-02   Zielona Góra  U16
  2:37.04   2006-05-01   Zielona Góra  U18
  2:34.66   2007-05-01   Zielona Góra  U20

  1500 m wykres

  4:19.93   2004-06-18   Zielona Góra  U16
  4:01.59   2006-09-23   Słubice  U18
  3:58.88   2007-06-09   Wrocław  U20
  3:54.23   2008-06-25   Wrocław  U20
  4:17.73   2009-08-21   Opole  U23

  2000 m wykres

  6:08.09   2004-09-08   Zielona Góra  U16

  3000 m wykres

   8:57.35   2005-06-04   Wrocław  U18
   8:53.78   2006-06-03   Wrocław  U18

  5000 m wykres

  15:40.02   2006-06-17   Słubice  U18

  2000 m prz wykres

  5:56.89   2007-08-31   Zielona Góra  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10444688796997 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl