Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : BRZUCHALA
data ur. : 1986-11-06 (Sen) 33 349
płeć : Mężczyzna
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   6.98 (0.0)   2007-09-22   Toruń  U23

  100 m wykres

  10.97 (+0.2)   2004-07-11   Biała Podlaska  U20
  10.94 (+1.1)   2005-06-19   Zamość  U20
  10.71 (+1.7)   2006-08-26   Toruń  U23
  10.54 (+1.0)   2007-09-08   Słupsk  U23
  10.53 (+2.0)   2008-07-04   Szczecin  U23
  10.53 (+2.0)   2009-06-14   Lublin  Sen
  10.67 (+1.0)   2010-06-19   Warszawa  Sen
  10.71 (+2.0)   2011-05-28   Zamość  Sen
  11.10 (+0.1)   2013-06-23   Puławy  Sen
  10.82 (+0.9)   2014-07-12   Puławy  Sen
  10.81 (+1.7)   2015-08-29   Biała Podlaska  Sen
  10.82 (+0.8)   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen

  200 m wykres

  22.38 (+0.2)   2004-09-04   Lublin  U20
  22.29 (0.0)   2005-08-20   Białogard  U20
  21.79 (0.0)   2006-09-16   Zamość  U23
  21.37 (+1.8)   2007-09-01   Lublin  U23
  21.23 (+1.6)   2008-05-10   Biała Podlaska  U23
  21.33 (+1.9)   2009-06-14   Lublin  Sen
  21.42 (+1.0)   2010-06-13   Lublin  Sen
  21.81 (+0.5)   2011-06-09   Siedlce  Sen
  22.80 (+0.3)   2013-07-14   Puławy  Sen
  22.20 (+0.8)   2014-07-12   Puławy  Sen
  22.14 (+0.2)   2015-05-30   Biała Podlaska  Sen
  22.27 (+1.2)   2016-06-18   Biała Podlaska  Sen

  300 m wykres

  34.33   2006-07-15   Biała Podlaska  U23
  35.59   2016-05-07   Puławy  Sen

  400 m wykres

  49.03   2006-09-16   Zamość  U23

  110 m pł wykres

  15.51 (+2.0)   2014-06-21   Krasnystaw  Sen

  400 m pł wykres

  55.10   2006-08-16   Zamość  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20170593261719 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl